ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430019
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  430019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yaedev
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านยางเดี่ยว
ตำบล :
  หนองเป็ด
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  045 738 867
โทรสาร :
  045738867
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2462
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายอรุณประเสริฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเป็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:49:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม


นายกฤษฎากร มิ่งขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2