ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหงอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430021
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  430021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหงอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์Nongngok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองหงอก
ตำบล :
  หนองหิน
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2490
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 5 อรุณประเสริฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหงอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2