ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430022
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  430022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONKHO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนค้อ
ตำบล :
  หนองเป็ด
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  045750210
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศิลาวารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเป็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:15:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนค้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2