ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430023
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  430023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโต่งโต้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanTongTon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโตงโต้น
ตำบล :
  หนองเป็ด
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  045979634
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  Sakyutyut5555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศิลาวารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเป็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:44:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโต่งโต้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต่งโต้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน