ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430024
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  430024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtonglangnonkhung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองทองหลาง
ตำบล :
  หนองหิน
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-459-79352
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2520
อีเมล์ :
  nongtonglang.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:20:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง


นายนิกร โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2