ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430025
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  430025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบกโนนสวาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGBOKNOONSAWAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองบก
ตำบล :
  หนองหิน
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มีนาคม 2523
อีเมล์ :
  nb059@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศิลาวารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:12:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน