ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430026
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  430026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งแต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tungtae School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านทุ่งแต้
ตำบล :
  ทุ่งแต้
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   045-583039
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  tungtae_schl@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 3 วารีราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งแต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10:53:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้


นายชัยวิชิต ทันพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน