ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเม็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430027
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  430027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำเม็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhammak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคำเม็ก
ตำบล :
  ทุ่งแต้
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   04573-7407
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/06/2477
อีเมล์ :
  kummake05@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 3 วารีราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งแต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:35:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำเม็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน