ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430028
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  430028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดีดอนจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NADEEDONJAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองจาน
ตำบล :
  นาสะไมย์
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  45750207
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มกราคม 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสะไมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน


นายสุวิช แสงโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2