ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430029
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  430029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำน้ำเกี้ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUMNAMKEANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านคำน้ำเกี้ยง
ตำบล :
  ทุ่งแต้
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  sanong-2505@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วารีราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งแต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง


นายสนอง แสงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2