ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430030
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  430030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสะไมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nasamai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านนาสะไมย์
ตำบล :
  นาสะไมย์
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  0899175309
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2469
อีเมล์ :
  siripra2504@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสะไมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 11:49:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์


นายมานพ ชื่นตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะไมย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2