ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาดศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430032
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  430032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชาดศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCHADSALA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านชาดศาลา
ตำบล :
  นาสะไมย์
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   045-737386
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2486
อีเมล์ :
  chadsala2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสะไมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:02:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชาดศาลา


นายแสน โสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดศาลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2