ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430034
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  430034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดระหวี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Gudrawee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกุดระหวี่
ตำบล :
  สิงห์
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  0862602144
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  sittipol2005@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าเสด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2561 เวลา 19:03:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดระหวี่


นายมานพ ชื่นตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดระหวี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน