ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430036
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  430036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกลองหนองไฮ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donklongnonghai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดอนกลอง
ตำบล :
  หนองเรือ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  045731 203
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/06/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าเสด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 09:35:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน