ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430039
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  430039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongraijangasem school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองไร่
ตำบล :
  สิงห์
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  45750075
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤศจิกายน 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าเสด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 21:15:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2