ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430041
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  430041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nasrinual
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาสีนวล
ตำบล :
  หนองเรือ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4575-0080
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าเสด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:19:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด


นายสำรวย ผ่องใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน