ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430041
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  430041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nasrinual
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาสีนวล
ตำบล :
  หนองเรือ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  0817252975
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:59:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด


นายสำรวย ผ่องใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2