ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430043
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  430043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบาก
ตำบล :
  เดิด
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   045-750070
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 สิงหาคม 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยศบดินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เดิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:18:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบาก


นางวาสนา มูลเกษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2