ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430047
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  430047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban-Dootung-khamborn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดู่ทุ่งคำบอน
ตำบล :
  ดู่ทุ่ง
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/2466
อีเมล์ :
  dtkb2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่ทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 04:23:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน


นายเสนก เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2