ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430048
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  430048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphuemuedmoungpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านผือ
ตำบล :
  ดู่ทุ่ง
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  045750203
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  phuepattana@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่ทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:51:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา


นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2