ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430049
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  430049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามเพียแสนจำปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sampaisanchumpa scholl
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านสามเพีย
ตำบล :
  ดู่ทุ่ง
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-45582521
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  sampia_2470@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายที่ 1 ไตรมิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:23:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา


นายสุวัฒน์ สาระวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน