ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430049
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  430049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามเพียแสนจำปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sampaisanchumpa scholl
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านสามเพีย
ตำบล :
  ดู่ทุ่ง
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   045582521
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  sampia2558@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2563 เวลา 11:30:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา


นางเต็มดวง วรรณเชษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2