ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430050
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  430050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansumran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสำราญ
ตำบล :
  สำราญ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4571-2968
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  bansumran2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:37:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน