ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430051
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010055
รหัส Obec 6 หลัก :
  430051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongnangtumbakhuakham school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านบาก
ตำบล :
  สำราญ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-45586046
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  chayanissoeksiri@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:50:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ


นายฉวี พารุสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน