ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430053
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  430053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพลับหนองคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPLUBNONGKHUM(MAHACHAICHINOBOL)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านพลับ
ตำบล :
  ดู่ทุ่ง
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   045-737439
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/11/2477
อีเมล์ :
  bunpin1611obecmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่ทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:30:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ


นายศุภชัย ขาวพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับหนองคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2