ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชือกน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430054
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  430054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชือกน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Chuaknoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเชือกน้อย
ตำบล :
  ขั้นไดใหญ่
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  0878766376
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  wisedchanke@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยศบดินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขั้นไดใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:27:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชือกน้อย


นายธนศักดิ์ เวียงกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือกน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน