ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430056
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  430056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khandaiyainonko scchool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านขั้นไดใหญ่
ตำบล :
  ขั้นไดใหญ่
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4573-7421
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยศบดินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขั้นไดใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:03:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ


นายสุทธิรักษ์ จันทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน