ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเป้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430057
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  430057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเป้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongpao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองเป้า
ตำบล :
  ทุ่งนางโอก
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  045750206
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/07/2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วารีราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนางโอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:43:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเป้า


นายมนูญกิต ขอสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน