ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำฮี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430058
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  430058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำฮี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKhumhee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคำฮี
ตำบล :
  ขั้นไดใหญ่
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  045-750198
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12092477
อีเมล์ :
  dampil1602@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขั้นไดใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13:59:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำฮี


นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำฮี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2