ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430060
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  430060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairatwittaya63
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านคำแดง
ตำบล :
  เดิด
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-45582769
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/05/2483
อีเมล์ :
  sasing2514@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เดิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 19:50:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)


นายแทนนง ธิมาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2