ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430062
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  430062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาดทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantadtong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านประชาสรรค์
ตำบล :
  ตาดทอง
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   045580101
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2466
อีเมล์ :
  Tadtongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แจ้งอรุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลตาดทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11:26:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาดทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน