ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430063
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  430063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหนองคู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Communitybannongkoo (Intprachakarn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองคู
ตำบล :
  หนองคู
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4577-3115
โทรสาร :
  045773115
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  nongkoo.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพการศึกษาแจ้งอรุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองคู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 22:18:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู


นายพินิจ คาดพันโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2