ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430064
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  430064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงบัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongbang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดงบัง
ตำบล :
  หนองคู
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4577-3125
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/2466
อีเมล์ :
  dongbang_yst@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แจ้งอรุณฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองคู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:24:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงบังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน