ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430065
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  430065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSADAO SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านสะเดา
ตำบล :
  ตาดทอง
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาดทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:13:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2