ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแฝก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430066
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  430066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแฝก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongfaek School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองแฝก
ตำบล :
  ตาดทอง
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4571-4983
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แจ้งอรุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาดทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 10:34:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแฝก


นายนิเวศ มุทุกัณฑ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฝก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน