ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430067
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  430067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนมะยาง กม.3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donmayangkm.3 School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนมะยาง
ตำบล :
  ตาดทอง
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4571-2922
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  dmykm3.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาดทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:22:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3


นายสงบ ทะวันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2