ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430070
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  430070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนทรายงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsaingam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนทรายงาม
ตำบล :
  หนองคู
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4577-3097
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   แจ้งอรุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลหนองคู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 07:12:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนทรายงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน