ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430071
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  430071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhonuekhotaidonklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านค้อเหนือ
ตำบล :
  ค้อเหนือ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
  045761012
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  chorkaew_naka@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:59:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง


นายบันฑิต ทองประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2