ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430072
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  430072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกลอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanDonkloy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดอนกลอย
ตำบล :
  ค้อเหนือ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4573-7236
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  donkloy@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:56:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนกลอย


นายพัฒนศักดิ์ โอวาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลอย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2