ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430073
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  430073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำน้ำสร้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kamnamsang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านคำน้ำสร้าง
ตำบล :
  ค้อเหนือ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2468
อีเมล์ :
  Kamnamsang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:45:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง


นายชำนาญ โครตรพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2