ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430076
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  430076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแจ้งน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jaengnoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านแจ้งน้อย
ตำบล :
  ค้อเหนือ
อำเภอ :
  เมืองยโสธร
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35000
โทรศัพท์ :
   0-4575-0201
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
อีเมล์ :
  aunaun_aon@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย


นายกำจัด แสนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2