ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430127
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010198
รหัส Obec 6 หลัก :
  430127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแข่โพนเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KAEPHONMUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโพนเมือง
ตำบล :
  ฟ้าห่วน
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
   0-4575-6774
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน 2445
อีเมล์ :
  kaephonmuang.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังคู่ฟ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฟ้าห่วน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง


นายอดุลย์ ทองกลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน