ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430128
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010199
รหัส Obec 6 หลัก :
  430128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฟ้าห่วน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHAHUAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านฟ้าห่วน
ตำบล :
  ฟ้าห่วน
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
   045-797-939
โทรสาร :
  045-797-939
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 สิงหาคม 2466
อีเมล์ :
  tik.somruthai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังคู่ฟ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฟ้าห่วน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:20:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน


นายกฤษฎา แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน