ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430129
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010189
รหัส Obec 6 หลัก :
  430129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงมะหรี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongmaree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านดงมะหรี่
ตำบล :
  ค้อวัง
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
   (045) 797049
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  Dongmaree.S@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังคู่ฟ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  500 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:37:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงมะหรี่


นางพรสวรรค์ ทองกลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะหรี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน