ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากมาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430130
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010190
รหัส Obec 6 หลัก :
  430130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหมากมาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  makmay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหมากหมาย
ตำบล :
  ค้อวัง
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
  045979218
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังคู่ฟ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหมากมาย


นายภานรินทร์ แผ่นศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากมาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน