ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430133
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010188
รหัส Obec 6 หลัก :
  430133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laonoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเหล่าน้อย
ตำบล :
  ค้อวัง
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
  45979219
โทรสาร :
  045738361
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  lonoischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:14:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)


นางจินตะนา ศรีหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2