ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430135
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010179
รหัส Obec 6 หลัก :
  430135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantiew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านติ้ว
ตำบล :
  กุดน้ำใส
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
  0813930627
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 สิงหาคม 2466
อีเมล์ :
  wngamluan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดน้ำใส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กันยายน 2563 เวลา 19:37:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)


นายวีระยุทธ งามล้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2