ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430139
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  430139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTOOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านตูม
ตำบล :
  กุดน้ำใส
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
  045-979213
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 /8/2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พลังน้ำใส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดน้ำใส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)


นายวิทูล เพ็งธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2