ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจนแลน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430140
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  430140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแจนแลน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjanlan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแจนแลน
ตำบล :
  กุดน้ำใส
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
  045 979211
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  nittayasaising@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดน้ำใส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:35:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแจนแลน


นายศิลป์ จารึกธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจนแลน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2