ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสหประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430141
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010185
รหัส Obec 6 หลัก :
  430141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สหประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sahaprachasun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านแจนแลน
ตำบล :
  กุดน้ำใส
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
  045-979215
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดน้ำใส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 23:40:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสหประชาสรรค์


นายฐานัสม์ พูนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน