ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430142
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010191
รหัส Obec 6 หลัก :
  430142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำอ้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านน้ำอ้อม
ตำบล :
  น้ำอ้อม
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
  045-750022
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2464
อีเมล์ :
  bannumoom@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพการศึกษาพลังน้ำใสที่ 19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 22:53:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม


นายธวัชชัย เกษหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2