ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนแบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430143
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010192
รหัส Obec 6 หลัก :
  430143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนแบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Ponbang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโพนแบง
ตำบล :
  น้ำอ้อม
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
  045979600
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  banponbangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 19 พลังน้ำใส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำอ้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนแบงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน